Return to Skip Menu

Main Content

چهارشنبه ٢٥ تير ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری
 1. دکتر محمد حسین نیکداراصل
 2. دکتر محمود حیدری
 3. دکتر علی اصغر غفوری
 4. دکتر یوسف نیکروز
 5. دکتر قاسم سالاری
 6. دکتر اطهر تجلی
 7. دکتر علیرضا شانظری
 8. دکتر محمد علی محمدی  
 9. دکتر شاهرخ موسویان
 10. دکتر عبدالمجید محققی
 11. دکتر محمد علی جانی پور
 12. دکتر مجید بهره ور
 13. دکتر علی علیزاده