Return to Skip Menu

Main Content

پنج شنبه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٧

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری

دکتر روشنفکر