Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری

جناب آقای جواد آرمین 

 

تلفن تماس: 07431003006

مکان: طبقه همکف دانشکده ادبیات و علوم انسانی