Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری

آدرس دانشگاه : یاسوج -خیابان پاسداران - ساختمان مرکزی دانشگاه یاسوج

پست الکترونیک روابط عمومی دانشگاه:pr@yu.ac.ir

شماره تماس:31000-074

کد پستی :74934-75918

کد اقتصادی :411414663481

شناسه ملی دانشگاه: 14003404182

شماره تماس دانشکده: 31003000-074